Kiadványok

Miről mesél a Debreceni Kollégium?
Kiadja a Tiszántúli Református Egyházkerület
Szerkesztő: Győri L. János


Győri L. János gimnáziumi tanár és egykori diákja, Orosz Judit közös kötetében a debreceni kollégiumi diákélet közel fél évezredes világa kel életre. Egy olyan diákköztársaságba pillanthat be az olvasó, amelyben a debreceni diák egykor nemcsak tanult, hanem ha életkora és tehetsége engedte, kisebb diáktársait tanította is. Maga vetette meg fekhelyét, mosott, takarított, főzött, s csak akkor volt számára „terülj asztalkám”, ha kántálással, legációval, kápsálással vagy szupplikációval az élelemgyűjtésben is segített. Aki tudni szeretné, mit is jelentenek a diákélet latinos kifejezései, annak érdemes végigolvasnia ezt a könyvet.

"Egy olyan világban kalauzol értő és közérthető módon ez a képeskönyv, amely segít megérteni valamit abból a sokat emlegetett szellemiségből, amely az egykor idejárt diákok szerint meghatározta nemcsak a diákéveket, hanem az innen kikerülő diákok egész további életszemléletét, értékrendjét és életformáját. Remélem, sokan lesznek azok, akik e könyv segítségével jobban megértik és megérzik ezt az egyedi légkört, amely támaszt, tartást és olykor menedéket is jelentett sokak számára az elmúlt 475 évben.”
 

(Részlet dr. Bölcskei Gusztáv püspök Ajánlásából)

 

 

MENEDÉK - A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában 1950–1958 között érettségizett diákok visszaemlékezései
Második, javított és bővített kiadás
Kiadja a Kollégium Baráti Köre a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatásával
Szerkesztők: Csiha Andás, dr. Győri János, Nagy László, dr. Molnár István, Virágh Lászlóné.

A könyv 2011-es első kiadása nagy sikert aratott, s néhány hónap alatt elfogyott. Ez indokolja második, javított és bővített kiadását. A visszaemlékezéseket a debreceni Református Kollégium Gimnáziumában 1950–1958 között érettségiző kilenc évfolyam diákjai írták. E nemzedék képviselőinek, történelmi okok miatt, közös volt a sorsuk: amint a cím is jelzi, számukra az ősi Debreceni Kollégium valóban menedéket jelentett. A visszaemlékezések többsége azt bizonyítja, hogy az 1950-es években több száz magyar diák számára, származása miatt, ez az egyházi iskola jelentette az egyetlen továbbtanulási lehetőséget. A kiadvány szövegét rendkívül értékes korabeli fényképanyag illusztrálja.

Könyvbemutató: Díszterem, 2013. május 25., 15 óra

 

A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TÖRTÉNETE
Kiadványsorozat a Kollégium fennállásának 475. évfordulója tiszteletére
Kiadja a Tiszántúli Református Egyházkerület
Szerkesztőbizottság: Bölcskei Gusztáv, Baráth Béla Levente, Fekete Károly, Győri L. János 
Sorozatszerkesztő: Győri L. János

1. Intézménytörténeti források a Debreceni Református Kollégium Levéltárában I–II.
Szerkesztő: Szabadi István

2. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma (1850–2010)
Szerkesztő: Győri L. János

3. Fogarassy Zoltán: A Dóczy Leánynevelő Intézet története (1838–2010)
Szerkesztő: Győri L. János

4. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem története (1850–2010)
Szerkesztő: Baráth Béla Levente