Gimnázium

Intézményünk az egyházi iskolák államosítása után egyetlen magyar református középiskolaként igyekezett megőrizni sok évszázados pedagógiai és kulturális örökségünket. Jelenleg két tagozattal (hagyományos négy évfolyamos, valamint nyelvi előkészítő osztályra épülő öt évfolyamos), 16 osztállyal működik. Diákjaink száma 500, a nevelőtestület 50 fős. Diákjainknak a következő tagozatokat kínáljuk: humán, matematika, biológia. Tanulóink döntő többsége egyetemen vagy főiskolán folytatja tanulmányait. Különösen is fontosnak tartjuk a lelkipásztori és pedagógus pálya iránti érdeklődés felkeltését, megerősítését.

Diákjaink mintegy 60 %-a kollégista, ők jórészt Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye kisebb településeiről érkeznek. Pedagógiai Programunk fontos része a kollégiumi együttlakásra épülő közösségformálás, nemzeti hagyományaink megőrzése és ápolása, valamint a szociális érzékenység kialakítása. A heti két hittan órán kívül a rendszeres vasárnapi közös istentiszteletek, szombat esti és tanítás előtti áhítatok, tanulói és tanári bibliaórák a lelki épülés közös alkalmai.

Nagyon fontosnak tartjuk a református iskolákkal való szoros együttműködést, részt veszünk ezek tanulmányi és sport versenyein találkozóin, szakmai konferenciáin. Minden évben megrendezzük a református középiskolák matematika és atlétikai versenyét. Tanáraink jó része aktív tagja az Országos Református Tanáregyesületnek. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a külhoni református iskolákkal való kapcsolatnak: rendszeresen látogatjuk az erdélyi, kárpátaljai és felvidéki iskolákat, diák- és tanárcseréket szervezünk. Nyugat-európai kapcsolataink közül a svájci Schiers város protestáns középiskolájával építettünk ki élő és aktív cserekapcsolatot.

A jubileumi évet diákjaink számára szóló szaktárgyi versenyekkel, pályázatokkal, valamint a Református Középiskolák Találkozójának, az Áprily Lajos Szavalóversenynek, valamint Keresztyén Iskolák Ifjúsági Találkozójának megrendezésével igyekszünk emlékezetessé tenni.

 

Győri József igazgató

 

Az intézmény honlapja ide kattintva érhető el.