A Kollégium

A Debreceni Református Kollégium a 2013. esztendőben ünnepli fennállásának 475. évfordulóját. Kollégiumunk a magyar iskoláztatás sajátos és értékes letéteményese. A reformáció századában alapított hazai református iskolák közül a debreceni a legnevezetesebb. Története során sokféle jelzővel illette a róla szóló gazdag irodalom az egyetlen megszakítás nélkül működő hazai református kollégiumot: kiterjedt beiskolázása révén így lett az „Ország iskolája”, hitvallásos elkötelezettsége miatt „Kősziklán épült vár”, tudatosan vállalt tehetséggondozó szándéka okán a „Szegények iskolája”, s végül a szocializmus évtizedeiben is őrzött egyházi folyamatossága miatt „Menedék”.

A Debreceni Református Kollégium nemzeti emlékhely, ahol megbecsüljük a 16. századi reformátori örökséget, a 17. század puritanizmusának értékeit és a 18. század szellemi pezsgésének áramlását. Nemzeti emlékhely, ahol ébren tartjuk az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc nemzeti függetlenségért hozott áldozatát, és ahol nem feledjük a 20. század viszontagságai között betöltött élet- és tehetségmentő misszióját. A kollégiumi oktatás ezzel az igyekezettel a tudományok európai őrhelyévé és világítótornyává tette Debrecent, s közben az „orando et laborando” (imádkozva és dolgozva) jelmondatra figyelve lehetett az egész nemzet erkölcsi tartalékainak gyarapítója. Napjainkra az óvodától az egyetemig minden közoktatási és felsőoktatási szinten folyik az oktató-nevelő munka.

Isten iránti hálával tekintünk vissza a történelmi évszázadokra, a személyiségformáló professzorokra, tanárokra, tanítókra, nevelőkre és oktatókra, akik a 475 év alatt több tízezer ifjú elméjét pallérozták, hitét gerjesztették, személyiségét formálták a Debreceni Református Kollégium különböző tagozatain és azok osztályaiban.

Az 1538 óta megszakítás nélkül működő intézmény a magyar szellemi élet számos kiemelkedő képviselőjének volt „alma mater”-e, felnevelő édesanyja. A nagynevű diákok sokasága a tanúság arra – amit egyikük, Bay Zoltán, a 20. század nemzetközi hírű fizikusa foglalt össze a Kollégiumra gondolva –, hogy „volt itt valami a levegőben, ami arra ösztönzött bennünket, hogy mi a magyar kultúrának szolgái legyünk.”

A Debreceni Kollégiumot fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége már 2011-ben létrehozta azt a Jubileumi Előkészítő Bizottságot, amely azóta a Kollégium intézményvezetőivel és a Kollégium Baráti Körével karöltve folyamatosan dolgozik a jubileumi ünnepségek előkészítésén.

Honlapunkon a jubileumi év tervezett programjairól és a megjelenő kiadványokról nyújtunk áttekintést.

Az ősi iskola szeretettel és örömmel hív és vár jubileumi rendezvényeire minden egykori és mai kollégiumi diákot, munkatársat, s a Kollégium szellemi örökségét magáénak tekintő minden jóakaratú embert.