A 475 év

1538 óta megszakítás nélkül működik ezen a helyen a Debreceni Református Kollégium, az „ország iskolája”, a debreceni egyetem bölcsője, a magyar szellemi élet számos kiemelkedő képviselőjének „alma mater”-e.

Falai között nevelkedtek

Egyházi írók: Szenci Molnár Albert, Medgyesi Pál, Debreceni Ember Pál, Szikszai György, Szőnyi Benjámin, Lengyel József, Szoboszlai Pap István, Török Pál, Könyves Tóth Mihály, Id. Révész Imre, Baltazár Dezső, Kiss Ferenc

Kollégiumi professzorok: Szilágyi Tönkő Márton, Maróthi György, Hatvani István, Sinai Miklós, Sárvári Pál, Budai Ézsaiás, Kerekes Ferenc, Péczely József, Lugossy József, Kovács János, Balogh Ferenc, Révész Bálint, Imre Sándor, Géresi Kálmán

Szépírók: Földi János, Kazinczy Ferenc, Pálóczi Horváth Ádám, Fazekas Mihály, Szentjóbi Szabó László, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Arany János, Kiss József, Ady Endre, Móricz Zsigmond, Szombati Szabó István, Oláh Gábor, Gulyás Pál, Szabó Lőrinc, Kiss Tamás, Szabó Magda, Sarkadi Imre, Sánta Ferenc

Irodalom- és nyelvtudósok: Szilády Áron, Dézsi Lajos, Kardos Albert, Voinovich Géza, Julow Viktor; O. Nagy Gábor, Imre Samu

Pedagógiai írók: Tessedik Sámuel, Losontzi István, Szőnyi Pál, Karácsony Sándor

Tudós orvosok: Weszprémi István, Szentgyörgyi József, Hőgyes Endre, Kenézy Gyula, Törő Imre, Kesztyűs Lóránd

A színházművészet úttörői: Udvarhelyi Miklós, Latabár Endre, Újházi Ede

Képzőművészek: Karacs Ferenc rézmetsző, Beregszászi Nagy Pál rajztanár, Medgyessy Ferenc szobrász, Bíró Lajos festő, Bényi Árpád festő, Hapák József fényképész

Zeneművészek és -tudósok: Mácsai Sándor, Vass Lajos, Ujfalussy József

Építészek: Péchy Mihály, Schulek Frigyes, Csete György

Közéleti személyiségek: Domokos Lajos, Nyáry Pál, Lovassy László, Csengery Antal, Irinyi József, Tisza Kálmán, Tisza Lajos, Tisza István 

Sportolók: Barcza Gedeon (sakk), Veres Győző (súlyemelés), Balczó András (öttusa)

Történet-, néprajz- és jogtudósok: Szabó Károly, Szabó István, Balogh István; Balassa Iván; Kövy Sándor

Természettudósok: Segner János András fizikus, Diószegi Sámuel botanikus, Fényes Elek földrajztudós, Irinyi János feltaláló, Szele Tibor matematikus, Pávai Vajna Ferenc geológus, Bay Zoltán fizikus

 

Rajtuk kívül a Kollégium több ezer lelkészt, tanítót, tanárt, kántort, hivatalnokot és az élet különböző területein tevékenykedő művelt polgárt nevelt a Hazának.